Insight

March 2023: Online facial cleanser sales increase despite sluggish offline retail
|
In March, facial cleanser brands saw positive revenue growth on the e-commerce platforms Lazada and Shopee, despite sluggish offline retail sales, according to a new report by YouNet Ecommerce Intelligence (YouNet ECI). Several brands experienced double-digit revenue growth: The report...
continue reading
Decoding The Biggest Sale Events of The Year on Shopee and Lazada – Infant Formula Category
|
YouNet Ecommerce Intelligence (YouNet ECI) has released a report titled "Decoding the biggest Sale season of the year on Shopee and Lazada - Infant formula category" to provide milk and FMCG brands with insights into the effectiveness of Super Sale...
continue reading
Dấu ấn của COVID-19 trong khủng hoảng truyền thông 2020
|,
Sự xuất hiện bất ngờ của dịch bệnh đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới xã hội. Không chỉ hành vi người dùng bị thay đổi mà những thương hiệu cũng bị ảnh hưởng. Trong khi nhiều thương hiệu đã...
continue reading
YouNet Media: Chiến lược truyền thông social media cho Điện ảnh Việt 2021 (Phần 2)
|, ,
Phần 1 của bài viết khẳng định vai trò của social media trong chiến lược truyền thông cho phim Việt, nhấn mạnh đây là thời điểm các nhà truyền thông bắt đầu thực hiện những chiến lược truyền thông social media...
continue reading
YouNet Media: Chiến lược truyền thông social media cho Điện ảnh Việt 2021 (Phần 1)
|, ,
Mạng xã hội (social media) đang dần trở thành kênh truyền thông quan trọng góp phần vào việc đem về doanh thu cho các bộ phim điện ảnh Việt gần đây, cũng là lúc các nhà truyền thông phim Việt...
continue reading