YouNet Career

[TÔI ĐÃ BẮT ĐẦU Ở YOUNET NHƯ THẾ NÀO?] KỲ 1 – MỘT BẠN TÊN LÀ MINH LINH KỂ VỀ MỐI TÌNH DÀI NHẤT DÀNH CHO YOUNET…
|,
[TÔI ĐÃ BẮT ĐẦU Ở YOUNET NHƯ THẾ NÀO?] Chuỗi series những câu chuyện tự kể của YouNetians về hành trình thay đổi bản thân trong suốt quá trình gắn bó và làm việc tại YouNet Group. KỲ 1 -...
continue reading