Case studies SocialLift

[SocialLift Choice] Những gương mặt bác sĩ uy tín
|,
Nhằm góp phần đẩy lùi “đại dịch” tin giả, SocialLift đề  xuất danh sách các bác sĩ có ảnh hưởng tính cực tới cộng đồng, giúp người đọc theo dõi và nắm bắt tin tức hữu ích về tình hình...
continue reading
Bắt ngay xu hướng “Influencer Mặn Mà” trên Social Media
|,
Cách thức nào để tìm ra và sử dụng những influencer đang là “hiện tượng social” với lượng follower tăng vụt? Những tiêu chí mới nào để nhãn hàng lựa chọn chính xác, tận dụng tốt nhất những ngôi sao...
continue reading