Tôi cần tư vấn thêm THEO DÕI thị phần
NGHIÊN CỨU đối thủ &
TĂNG TRƯỞNG trên
thương mại điện tử
Bắt đầu sử dụng ngay và trải nghiệm miễn phí trong 30 ngày. Bắt đầu miền phí
Về bảng xếp hạng ECI Ranking
Tháng 11/2022, YouNet ECI chính thức ra mắt hệ thống bảng xếp hạng ECI Ranking (Ecommerce Intelligence Ranking) với mục tiêu mang đến các thông tin cập nhật và sát với thực tế nhất về tình hình kinh doanh trên TMĐT của các nhãn hàng tại Việt Nam. ECI Ranking bao gồm:
Bảng xếp hạng tăng trưởng NHÃN HÀNG
Top 10 các nhãn hàng có doanh thu thương mại điện tử cao nhất tháng, theo từng ngành hàng
XEM NGAY
Bảng xếp hạng tăng trưởng NGÀNH HÀNG
Bảng tổng hợp tốc độ tăng trưởng các ngành hàng trên hai sàn Shopee & Lazada.
XEM NGAY
Tỉ trọng hiển thị nhãn hàng trên sàn TMĐT
Bảng xếp hạng tỉ trọng hiển thị các nhãn hàng trên sàn Thương mại điện tử theo từ khóa
Coming soon
Phương pháp xếp hạng

YouNet ECI sử dụng EcomHeat – Nền tảng thu thập và phân tích dữ liệu thương mại điện tử để theo dõi sự chuyển động, tăng trưởng doanh thu của các nhãn hàng và các ngành hàng trên 2 sàn TMĐT lớn nhất Việt Nam hiện nay: Shopee & Lazada. 

Doanh thu bán hàng của các nhãn hàng được tính bằng chỉ số GMV (Gross Merchandise Volume) được cộng gộp 2 sàn Shopee & Lazada, bao gồm số sản phẩm bán được của Official và Non-official shop. 

Bảng xếp hạng ECI Ranking được công bố định kỳ vào ngày 15-17 hàng tháng.

Rank

Thứ hạng được sắp xếp theo doanh thu bán hàng.

Điểm thị phần:

Chỉ số tăng giảm doanh thu của tháng này so với tháng trước đó của nhãn hàng.

Tốc độ tăng trưởng ngành hàng

Được tính dựa trên doanh thu của tháng này so với tháng trước của toàn ngành hàng đó.

BẢNG XẾP HẠNG
YouNet ECI Ranking
Theo dõi tăng trưởng doanh thu thương mại điện tử của các nhãn hàng và ngành hàng từ Shopee và Lazada Việt Nam, được thực hiện bởi nền tảng phân tích dữ liệu thương mại điện tử EcomHeat của YouNet ECI.
XEM NGAY BẢNG XẾP HẠNG

Về bảng xếp hạng ECI Ranking

Tháng 11/2022, YouNet ECI chính thức ra mắt hệ thống bảng xếp hạng ECI Ranking (Ecommerce Intelligence Ranking) với mục tiêu mang đến các thông tin cập nhật và sát với thực tế nhất về tình hình kinh doanh trên TMĐT của các nhãn hàng tại Việt Nam. ECI Ranking bao gồm:
Bảng xếp hạng tăng trưởng NHÃN HÀNG
Top 10 các nhãn hàng có doanh thu thương mại điện tử cao nhất tháng, theo từng ngành hàng.
XEM NGAY
Bảng xếp hạng tăng trưởng NGÀNH HÀNG
Bảng tổng hợp tốc độ tăng trưởng các ngành hàng trên hai sàn Shopee & Lazada.
XEM NGAY
Tỉ trọng hiển thị nhãn hàng trên sàn TMĐT
Bảng xếp hạng tỉ trọng hiển thị các nhãn hàng trên sàn Thương mại điện tử theo từ khóa
Coming soon
Phương pháp xếp hạng

YouNet ECI sử dụng EcomHeat – Nền tảng thu thập và phân tích dữ liệu thương mại điện tử để theo dõi sự chuyển động, tăng trưởng doanh thu của các nhãn hàng và các ngành hàng trên 2 sàn TMĐT lớn nhất Việt Nam hiện nay: Shopee & Lazada. 

Doanh thu bán hàng của các nhãn hàng được tính bằng chỉ số GMV (Gross Merchandise Volume) được cộng gộp 2 sàn Shopee & Lazada, bao gồm số sản phẩm bán được của Official và Non-official shop.

Bảng xếp hạng ECI Ranking được công bố định kỳ vào ngày 15-17 hàng tháng.

Rank

Thứ hạng được sắp xếp theo doanh thu bán hàng.

Điểm thị phần:

Chỉ số tăng giảm doanh thu của tháng này so với tháng trước đó của nhãn hàng.

Tốc độ tăng trưởng ngành hàng

Được tính dựa trên doanh thu của tháng này so với tháng trước của toàn ngành hàng đó.

Tăng tốc phát triển thương mại điện tử

Bạn đang tìm cách tăng trưởng doanh số, tối đa hoá lợi nhuận kênh TMĐT bằng cách đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu báo cáo của thị trường, ngành hàng và đối thủ ? Liên hệ YouNet Group ngay: