BRAND ECOMMERCE RANKING

Xếp hạng Top 10 các nhãn hàng có doanh thu trên thương mại điện tử cao nhất trong tháng trên từng ngành hàng.
Bạn muốn theo dõi thị phần, doanh số bán của ngành hàng trên Shopee & Lazada ?
LIÊN HỆ NGAY

CATEGORY GROWTH

Bảng tổng hợp tốc độ tăng trưởng các ngành hàng trên hai sàn Shopee & Lazada.
Số liệu trong bảng xếp hạng được thống kê từ nền tảng EcomHeat của YouNet ECI.

CATEGORY GROWTH

Bảng tổng hợp tốc độ tăng trưởng các ngành hàng trên hai sàn Shopee & Lazada.
Phương pháp xếp hạng

YouNet ECI sử dụng EcomHeat – Nền tảng thu thập và phân tích dữ liệu thương mại điện tử để theo dõi sự chuyển động, tăng trưởng doanh thu của các nhãn hàng và các ngành hàng trên 2 sàn TMĐT lớn nhất Việt Nam hiện nay: Shopee & Lazada. 

Doanh thu bán hàng của các nhãn hàng được tính bằng chỉ số GMV (Gross Merchandise Volume) được cộng gộp 2 sàn Shopee & Lazada, bao gồm số sản phẩm bán được của Official và Non-official shop.

Bảng xếp hạng ECI Ranking được công bố định kỳ vào ngày 15-17 hàng tháng.

Rank:

Thứ hạng được sắp xếp theo doanh thu bán hàng.

Điểm thị phần:

Chỉ số tăng giảm doanh thu của tháng này so với tháng trước đó của nhãn hàng.

Tốc độ tăng trưởng ngành hàng

Được tính dựa trên doanh thu của tháng này so với tháng trước của toàn ngành hàng đó.

Phương pháp xếp hạng

YouNet ECI sử dụng EcomHeat – Nền tảng thu thập và phân tích dữ liệu thương mại điện tử để theo dõi sự chuyển động, tăng trưởng doanh thu của các nhãn hàng và các ngành hàng trên 2 sàn TMĐT lớn nhất Việt Nam hiện nay: Shopee & Lazada. 

Doanh thu bán hàng của các nhãn hàng được tính bằng chỉ số GMV (Gross Merchandise Volume) được cộng gộp 2 sàn Shopee & Lazada, bao gồm số sản phẩm bán được của Official và Non-official shop.

Bảng xếp hạng ECI Ranking được công bố định kỳ vào ngày 15-17 hàng tháng.

Rank:

Thứ hạng được sắp xếp theo doanh thu bán hàng.

Điểm thị phần:

Chỉ số tăng giảm doanh thu của tháng này so với tháng trước đó của nhãn hàng.

Tốc độ tăng trưởng ngành hàng

Được tính dựa trên doanh thu của tháng này so với tháng trước của toàn ngành hàng đó.

Khám phá các chỉ số chuyên sâu có trong
Đăng ký dùng thử Ecomheat

Tăng tốc phát triển thương mại điện tử

Bạn đang tìm cách tăng trưởng doanh số, tối đa hoá lợi nhuận kênh TMĐT bằng cách đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu báo cáo của thị trường, ngành hàng và đối thủ ? Liên hệ YouNet Group ngay: