NỘI DUNG BÁO CÁO

1. Phạm vi và phương pháp thống kê dữ liệu.

2. Thống kê hình thức ưu đãi phổ biến trong ngành hàng.

3. Thị phần Banner nội sàn của các nhãn hàng.

4. Tỷ lệ giảm giá trung bình của các nhãn hàng.

5. Giải pháp phân tích dữ liệu Digital Shelf của YouNet ECI

ĐĂNG KÝ NGAY

Tôi muốn Download Report
Tôi cần tư vấn thêm về bộ giải pháp
Đăng ký DOWNLOAD REPORT
Copyright 2023 YouNet Media, all rights reserved.
THÀNH VIÊN CỦA
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN