Quản trị thị phần, nghiên cứu đối thủ, tăng trưởng TMĐT — trên một nền tảng

EcomHeat đem lại các thông tin bao quát, chuyên sâu, toàn diện nhất về kênh TMĐT của thương hiệu và đối thủ. Từ nay, bạn làm chủ cuộc chơi. Bắt đầu trải nghiệm ngay!
Bắt đầu ngay
EcomHeat mang lại lợi thế cạnh tranh vượt trội cho kênh Ecommerce của bạn

3 tỷ

điểm dữ liệu/ tháng

+1.3 triệu

gian hàng

+17k

gian hàng chính hãng

+90 triệu

sản phẩm được index